Oppsalveien 27, Østmarkveien 1 og Østmarkveien 1B

Andre prosjekter

Plan- og bygningsetaten er i gang med et større planarbeid for Oppsal. Hensikten med denne planen er å få til et godt byområde med en blanding av boliger, næring, grøntområder, møteplasser og gode løsninger for myke trafikanter. Eiendommene ligger strategisk til nær knutepunkt.

Prosjektet er under planlegging.

Published: oktober 28 2019